Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 39 324Kč. Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme a Bůh žehnej, zvláště pak organizátorům sbírky a také vám, kdo jste podpořili sbírku Živým betlémem. V Praze se celkem vybralo 2 716 000Kč.

Pondělí: svátek Uvedení Páně do chrámu, den zasvěceného života. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00.

Úterý: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Pátek: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků. První pátek v měsíci, v 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, v 17.45 požehnání a mše sv.

Neděle: mše sv. v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Středa 11. února 2015 – památka Panny Marie Lurdské. V tento den proběhne při mši sv. v 18.00 společné udílení svátosti nemocných. Svátost nemocných je svátostí duchovní posily nikoli fyzické pomoci. Ke svátosti nemocných mohou přistoupit nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí. Prosíme, dejte vědět těm ve vašem okolí, kteří by o tuto svátost stáli.

Pátek 13. února 2015 se uskuteční ekumenická bohoslužba v emauzském klášteře u příležitosti 70. výročí bombardování Prahy. Bohoslužba se koná v klášterním kostele Panny Marie a začíná v 18.00

Neděle 15. února 2015 – Farní masopustní neděle – mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Při této bohoslužbě budou představeni děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Po mši svaté připravíme popel na Popeleční středu pálením ratolestí z Květné neděle, společné nedělní agapé se tedy uskuteční před Vojtěškou, prosíme o přípravu nějakého občerstvení, zvláště buchet apod. ke kávě a čaji. V následujících dnech tedy můžete nosit do sakristie ratolesti z loňské Květné neděle. Masopustní neděle pak pokračuje programem pro předškolní a mladší školní děti od 15.00 v prelatuře kláštera. Je třeba s sebou vzít masku pro své dítě, případně i pro sebe, drobné občerstvení a dárek do tomboly pro své dítě. Vstupné je dobrovolné.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti