Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výsledky Tříkrálové sbírky: v naší farnosti jsme vybrali 39 324Kč. Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme a Bůh žehnej, zvláště pak organizátorům sbírky a také vám, kdo jste podpořili sbírku Živým betlémem. V Praze se celkem vybralo 2 716 000Kč.

Pondělí: svátek Uvedení Páně do chrámu, den zasvěceného života. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00.

Úterý: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Pátek: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků. První pátek v měsíci, v 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, v 17.45 požehnání a mše sv.

Neděle: mše sv. v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Středa 11. února 2015 – památka Panny Marie Lurdské. V tento den proběhne při mši sv. v 18.00 společné udílení svátosti nemocných. Svátost nemocných je svátostí duchovní posily nikoli fyzické pomoci. Ke svátosti nemocných mohou přistoupit nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí. Prosíme, dejte vědět těm ve vašem okolí, kteří by o tuto svátost stáli.

Pátek 13. února 2015 se uskuteční ekumenická bohoslužba v emauzském klášteře u příležitosti 70. výročí bombardování Prahy. Bohoslužba se koná v klášterním kostele Panny Marie a začíná v 18.00

Neděle 15. února 2015 – Farní masopustní neděle – mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Při této bohoslužbě budou představeni děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Po mši svaté připravíme popel na Popeleční středu pálením ratolestí z Květné neděle, společné nedělní agapé se tedy uskuteční před Vojtěškou, prosíme o přípravu nějakého občerstvení, zvláště buchet apod. ke kávě a čaji. V následujících dnech tedy můžete nosit do sakristie ratolesti z loňské Květné neděle. Masopustní neděle pak pokračuje programem pro předškolní a mladší školní děti od 15.00 v prelatuře kláštera. Je třeba s sebou vzít masku pro své dítě, případně i pro sebe, drobné občerstvení a dárek do tomboly pro své dítě. Vstupné je dobrovolné.