Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na další biblickou hodinu v novém roce, která se koná v pondělí 12. 1. 2015 v 19.00 na faře. Studovat budeme 1. knihu královskou, tématem bude Šalamoun v plné kráse.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha