Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ekumenická bohoslužba za pokoj mezi národy, za odvrácení války, za pronásledované křesťany, za oběti násilí a teroru.

U příležitosti 70. výročí náletu na Prahu dne 14. února 1945 se koná ekumenická bohoslužba 13. února 2015 v 18.00 v kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v emauzském opatství (Vyšehradská 49, Praha 2). Více naleznete zde.