Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Skončilo Evropské setkání mladých Taizé, do něhož jsme byli zapojeni i v Břevnově. Všem patří velké poděkování. Především organizačnímu týmu vysokoškoláků, kteří si celé setkání v naší farnosti vzali za své. Díky vám, kteří jste se spolu s námi přišli modlit, vám, kteří jste ubytovali a hostili poutníky a jakkoli jinak se zapojili.

Úterý: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00, před večerní mší v 17.30 připravili rodiče a děti naší farnosti ŽIVÝ BETLÉM, začátek bude tentokrát u brány kláštera. V rámci slavnosti také proběhne jako každý rok Tříkrálová sbírka, v naší farnosti lze do sbírky přispět před i po večerní mší sv. v den slavnosti, dále v sobotu po večerní mši sv. a po všech nedělních bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků tyto projekty: 1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi. 2. Podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi. 3. Nemocnice ADCH Praha v Ugandě. Naše farnost může opět získat 65% z vybrané částky na vlastní projekty. Jako každý rok pokračujeme v podpoře vzdělání dívky Annet z Ugandy v rámci Adopce na dálku.

Středa: Spolek břevnovských živnostníků a ZŠ Marjánka zvou na Novoroční koncert do naší baziliky, začátek v 19.00. Účinkují: Marek Čihař, Josef Zámečník, trubka, pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka. Vstupné 120Kč. Prodej vstupenek: A. Lacinová – krejčovství Ála, Bělohorská 90.

Sobota: mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla (spolu s příbuznými zesnulého).

Neděle: svátek Křtu Páně. Mše sv. v 9.00 s udílením svátosti křtu a mše sv zaměřená na děti.

Pondělí 12. 1. 2015 v 19.00 se koná biblická hodina na faře.

Středa 14. 1. 2015 výročí posvěcení kláštera (r. 993).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha