Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci slavnosti Zjevení Páně proběhne jako každý rok Tříkrálová sbírka.  V naší farnosti lze do sbírky přispět v den slavnosti 6. ledna před (v rámci tříkrálového průvodu) i po večerní mší svaté. Dále v sobotu po večerní mši sv. a po všech nedělních bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků tyto projekty:1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi. 2. Podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi. 3. Nemocnice ADCH Praha v Ugandě. Naše farnost může opět získat 65% z vybrané částky na vlastní projekty. Jako každý rok pokračujeme v podpoře vzdělání dívky Annet z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Předem děkujeme všem, kteří se zúčastníte!