Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme na Tříkrálový průvod, který se uskuteční v úterý 6.1.2015 od 17:30. Sejdeme se u brány kláštera a za zpěvu koled budeme putovat do Betléma. Chceme tak podpořit Tříkrálovou sbírku.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha