Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Týden modliteb za jednotu křesťanů letos začíná v neděli. Více naleznete zde.