Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Při této bohoslužbě budou představeni děti, které se připravují na 1. svaté přijímání v naší farnosti. Po mši svaté v rámci nedělního agapé, které se tentokrát uskuteční před Vojtěškou, připravíme popel na Popeleční středu pálením ratolestí z Květné neděle. Prosíme o přípravu nějakého občerstvení, zvláště buchet apod. ke kávě a čaji. Můžeme do sakristie přinést ratolesti z loňské Květné neděle. Masopustní neděle v naší farnosti pak pokračuje programem pro předškolní a mladší školní děti od 15.00 v prelatuře kláštera.

Středa: Popeleční středa – začíná čtyřicetidenní doba postní. Mše svaté s udílením popelce budou v 7.00, 16.00 – v rámci výuky náboženství (mše sv. zaměřená na děti) a farní mše sv. v 18.00.

Pátek: v 17.15 se koná pobožnost křížové cesty, v 18.00 mše svatá a od 20.00 Postní páteční adorace.

Neděle: 1. neděle postní, při mši sv. v 9.00 budou zařazeni mezi čekatele křtu 4 katechumeni naší farnosti. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání pro seniory tentokráte nad biblickým tématem. Od příští neděle budou také k dispozici postní kasičky Arcidiecézní charity.

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Jako každý rok i letos zveme na Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice, letos s tématem Eucharistie a přípravy na Národní eucharistický kongres, který se bude konat na podzim v Brně.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha