Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši sv. v 9.00 budou zařazeni mezi čekatele křtu 4 katechumeni naší farnosti. Doprovázejme je v období jejich vrcholné přípravy na křest svojí modlitbou. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání pro seniory, tentokráte na téma: Stáří v bibli.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času postu a almužně. Tedy i letos můžeme věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Tento týden se konají v klášteře duchovní cvičení konventu, jako každý rok prosíme, abyste v klášteře vyřizovali jen to neodkladné. Od úterý do soboty se můžeme zúčastnit ranní mše svaté v 7.00 spojené s modlitbou breviáře, ranními chválami.

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto, prosíme, zapisujte se v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny. Dnes už jsou dostupné různé texty a zamyšlení pro ty, kteří společnou modlitbu vedou.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, i letos zveme na Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Tentokrát na téma Eucharistie a přípravy na Národní eucharistický kongres, který se bude konat na podzim v Brně. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

V neděli 8. března 2015 prožijí naši katechumeni skrutinia, tzn. další přípravný obřad před svatostí křtu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha