Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto, prosíme, zapisujte se v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, i letos zveme na Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Tentokrát na téma Eucharistie – příprava na Národní eucharistický kongres, který se bude konat na podzim v Brně. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času almužně a postu. Tedy i letos můžeme věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Sobota: mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude spolu s našimi katechumeny, spolu s nimi budeme v tzv. skrutiniích prosit za odpuštění všeho zlého s prosbou o posilu do vrcholné části jejich přípravy na křest, biřmování a eucharistii. Večerní mše sv. je za + P. Františka Hochmana, našeho bývalého řádového spolubratra, kterého jsme mnozí znali.

Připojujeme se k výzvě papeže Františka nazvané „24 hodin pro Pána.“ Jedná se o rozšířenou příležitost přijmout svátost smíření. Zde u sv. Markéty budeme mimořádně zpovídat v pátek 13. března od 17.30 do 21.00. A v sobotu 14. března od 16.30 do 18.00. Využijme této zvláštní příležitosti před Květnou nedělí, abychom Svatý týden mohli prožívat v pokojné atmosféře.

V neděli 15. března 2015 bude mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha