Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křížové cesty: neděle a pátek v 17.15. Jste zváni k vedení Křížové cesty. V sakristii se můžete zapsat do připraveného rozvrhu. Při těchto pobožnostech zpíváme písně č. 072 a 073 z Kancionálu. Píseň č. 073 je i s úvodní a závěrečnou slokou. Toto je třeba vzít v úvahu při výběru textů k rozjímání a při vedení celé pobožnosti. K písním je tedy doporučujeme i jiná rozjímání než ta, která jsou v Kancionálu. Bližší informace u P. Václava nebo kostelníků.