Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křížové cesty: neděle a pátek v 17.15. Jste zváni k vedení Křížové cesty. V sakristii se můžete zapsat do připraveného rozvrhu. Při těchto pobožnostech zpíváme písně č. 072 a 073 z Kancionálu. Píseň č. 073 je i s úvodní a závěrečnou slokou. Toto je třeba vzít v úvahu při výběru textů k rozjímání a při vedení celé pobožnosti. K písním je tedy doporučujeme i jiná rozjímání než ta, která jsou v Kancionálu. Bližší informace u P. Václava nebo kostelníků.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha