Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek od 20.00 do 21.00 v bazilice můžeme setrvat v tichu. Ztišení potřebujeme, abychom zaslechli, co tak třeba už tak dlouho toužíme slyšet.

Před Kristem přítomným v Eucharistii můžeme vyznávat se/sebe…, děkovat za…, chválit Boha za…, prosit za… Letošní téma pátečních adoračních večerů je příprava na Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí 17. října 2015 v Brně.

20. února: Eucharistie a jednota

27. února: Eucharistie a společenství

6. března: Eucharistie a solidarita

13. března: Eucharistie a evangelizace

20. března: Maria a Eucharistie

27. března: Slavení Eucharistie