Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naše farnost získá z výtěžku Tříkrálové sbírky 65%, tedy 25 560Kč. Tyto peníze budou využity takto:

8 000Kč na úhradu vzdělání a základních potřeb námi adoptované dívky Annet Nannyonga z Ugandy

17 560Kč se rozdělí rovným dílem mezi Domov Svaté Rodiny na Petřinách a Domov sv. Karla Boromejského v Řepích.

Ještě jednou všem dárcům děkujeme.