Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

Připojujeme se k výzvě papeže Františka nazvané „24 hodin pro Pána.“ Jedná se o rozšířenou příležitost přijmout svátost smíření. Zde u sv. Markéty budeme mimořádně zpovídat v pátek 13. března od 17.30 do 21.00. A v sobotu 14. března od 16.30 do 18.00. Využijme této zvláštní příležitosti před Květnou nedělí, abychom Svatý týden mohli prožívat v pokojné atmosféře.

Neděle: IV. postní, nazývaná radostná („Laetare“), polovina doby postní, mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha