Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

Připojujeme se k výzvě papeže Františka nazvané „24 hodin pro Pána.“ Jedná se o rozšířenou příležitost přijmout svátost smíření. Zde u sv. Markéty budeme mimořádně zpovídat v pátek 13. března od 17.30 do 21.00. A v sobotu 14. března od 16.30 do 18.00. Využijme této zvláštní příležitosti před Květnou nedělí, abychom Svatý týden mohli prožívat v pokojné atmosféře.

Neděle: IV. postní, nazývaná radostná („Laetare“), polovina doby postní, mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti