Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

Úterý: modlitba Taizé v 19.30 v bazilice, kterou připravili naši vysokoškoláci. Úklid kostela se tentokrát ruší.

Čtvrtek: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Sobota: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Neděle: při mši sv. v 9.00 budou katechumenům naší farnosti předány poklady církve, Vyznání víry a modlitba Otče náš. Zároveň při mši sv. proběhne katecheze pro děti.

Pondělí 23. března 2015 v 19.00 na faře další biblická hodina.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha