Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme všeckrizova_cestahny současné i bývalé ministranty na pátek 27. 3. od 17:15 do naší baziliky na společnou křížovou cestu. Sraz je v 16:45 v sakristii, abychom se na křížovou cestu dobře připravili.

Na všechny se těší br. Martin Ševeček, OSB

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha