Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme všeckrizova_cestahny současné i bývalé ministranty na pátek 27. 3. od 17:15 do naší baziliky na společnou křížovou cestu. Sraz je v 16:45 v sakristii, abychom se na křížovou cestu dobře připravili.

Na všechny se těší br. Martin Ševeček, OSB