Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik, dnes vítáme Krista pokorného a proto skutečného krále, dnes putujeme s ním, protože On přichází kvůli nám… 

Nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. (list Filipanům 2, 6)

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha