Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě v následujícím týdnu máme možnost modlitby křížové cesty a postní páteční adorace, téma poslední adorace je slavení eucharistie.

Pondělí: biblická hodina v 19.00 na faře, vede Jiří Šamonil.

Středa: slavnost Zvěstování Páně, den modliteb za nenarozené děti.

Květná neděle: mše svaté v 7.30 a 9.00 s žehnáním ratolestí. Bohoslužby Svatého týdne a Svatého třídenní budou v obvyklých časech, podrobný rozpis bude opět k dispozici.

Využijme tohoto týdne ke svátosti smíření, abychom Svatý týden mohli prožívat v poklidném očekávání Velikonoc, o Velikonocích se zpovídat nebude.