Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě v následujícím týdnu máme možnost modlitby křížové cesty a postní páteční adorace, téma poslední adorace je slavení eucharistie.

Pondělí: biblická hodina v 19.00 na faře, vede Jiří Šamonil.

Středa: slavnost Zvěstování Páně, den modliteb za nenarozené děti.

Květná neděle: mše svaté v 7.30 a 9.00 s žehnáním ratolestí. Bohoslužby Svatého týdne a Svatého třídenní budou v obvyklých časech, podrobný rozpis bude opět k dispozici.

Využijme tohoto týdne ke svátosti smíření, abychom Svatý týden mohli prožívat v poklidném očekávání Velikonoc, o Velikonocích se zpovídat nebude.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti