Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zelený čtvrtek: bazilika se otevírá až večer. Eucharistie na památku Večeře Páně spojená s obřadem mytí nohou začíná v 18.00. Po skončení obřadů bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek: den přísného půstu: bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 18.00. V 15.00 křížová cesta. Velkopáteční obřady začínají v 18.00, po nich bude příležitost k soukromé adoraci do 21.00.

Bílá sobota: v tento den se nekonají žádné bohoslužby, bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 15.00. Velikonoční vigilie začíná ve 20.30 s udílením iniciačních svátostí čtyřem katechumenům a prvním přijetím eucharistie.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: hod Boží velikonoční: mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00, na závěr všech bohoslužeb už tradiční žehnání pokrmů, které pokládejme na boční oltář sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k Pondělí velikonočnímu patří).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti