Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zelený čtvrtek: bazilika se otevírá až večer. Eucharistie na památku Večeře Páně spojená s obřadem mytí nohou začíná v 18.00. Po skončení obřadů bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek: den přísného půstu: bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 18.00. V 15.00 křížová cesta. Velkopáteční obřady začínají v 18.00, po nich bude příležitost k soukromé adoraci do 21.00.

Bílá sobota: v tento den se nekonají žádné bohoslužby, bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 15.00. Velikonoční vigilie začíná ve 20.30 s udílením iniciačních svátostí čtyřem katechumenům a prvním přijetím eucharistie.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: hod Boží velikonoční: mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00, na závěr všech bohoslužeb už tradiční žehnání pokrmů, které pokládejme na boční oltář sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k Pondělí velikonočnímu patří).