Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Misijní neděle, všem, kdo připravovali program a zapojili se do organizace. Vybralo se 85 148Kč!, které odesíláme do stacionáře v Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím organizace Siriri. Stejně tak poděkování patří všem za organizaci jarního Bazaru. Vybralo se 5 380Kč! Dětské oblečení putuje do Klokánku v Hostivicích, ostatní oblečení pak využije komunita St´ Egidio, ADCH Praha a Diakonie Broumov. 5 000Kč posíláme na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii. Zbývající částka bude užita na provoz Vojtěšky. Všem dárcům Pán Bůh žehnej.

Díky všem, kdo se modlili spolu s námi za příznivé počasí, nebylo jen příznivé, bylo přímo krásné. Zvláštní poděkování patří obyvatelům Domova Seniorů Eliška.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha