Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý z nás má nějaké poslaní – missionem. Nemusí to být nic velikého, stačí jen, když dokážeme vidět a dávat tam, kde je toho třeba a tolik kolik můžeme. Brzy zjistíme, že jsme sami přijali víc, než jsme dali. To je dobrá vize: dát, ale dostat víc. Vzkříšený Ježíš Kristus nám jde příkladem – dal sebe, celý svůj život a co získal pro nás, to žijeme a slavíme už 3. tisíciletí…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků. (Matouš 28, 19.20)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha