Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý z nás má nějaké poslaní – missionem. Nemusí to být nic velikého, stačí jen, když dokážeme vidět a dávat tam, kde je toho třeba a tolik kolik můžeme. Brzy zjistíme, že jsme sami přijali víc, než jsme dali. To je dobrá vize: dát, ale dostat víc. Vzkříšený Ježíš Kristus nám jde příkladem – dal sebe, celý svůj život a co získal pro nás, to žijeme a slavíme už 3. tisíciletí…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků. (Matouš 28, 19.20)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti