Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Hledat nové cesty…, to je odvěké poslání člověka. Není vždy v našich silách nalézt dobrou – správnou cestu. Ježíš je Dobrým Pastýřem, kterému na nás záleží. A komu na člověku záleží, ten nás nikdy nesvádí špatným směrem, z cesty života.

Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. (Jan 10, 10)

…abychom měli život…