Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Hledat nové cesty…, to je odvěké poslání člověka. Není vždy v našich silách nalézt dobrou – správnou cestu. Ježíš je Dobrým Pastýřem, kterému na nás záleží. A komu na člověku záleží, ten nás nikdy nesvádí špatným směrem, z cesty života.

Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. (Jan 10, 10)

…abychom měli život…

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha