Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

19. dubna 2015 neděle solidarity a radosti z evangelia zvláště pro rodiny s dětmi. Prosíme o hmotný příspěvek v podobě koláčů a jiného pečiva, které se hodí k čaji a kávě. Agapé začíná hned po mši svaté. Spolu s námi se těší a za dobré počasí se také modlí i obyvatelé Domova seniorů Eliška, která patří do naší farnosti. Pojďme opět podpořit dobré dílo.