Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: pořad bohoslužeb jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k velikonočnímu pondělí patří).

O příštím víkendu, tj. 10.-12. dubna 2015 se koná farní bazar dětského oblečení a hraček podle obvyklých dispozic. Bližší informace naleznete vzadu nebo na stránkách farnosti. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojíte a pomůžete.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

Neděle 19 dubna 2015: 9. ročník akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, pořádají opět naše oddíly Arachné a Jeleni, letos opět ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Siriri. Začneme mší sv. v 9.00, kterou bude celebrovat P. Pavel Pola OCD. Následuje agapé před bazilikou, prosíme o pomoc s přípravou koláčů a jiného pečiva na toto setkání při čaji a kávě. Následuje bohatý program přednášky, divadelní představení, hry pro děti, jarmark. Výtěžek celého dne podpoří stacionář v Bozoum ve Středoafrické republice.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti