Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: pořad bohoslužeb jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k velikonočnímu pondělí patří).

O příštím víkendu, tj. 10. – 12. dubna 2015 se koná farní bazar dětského oblečení a hraček podle obvyklých dispozic. Bližší informace naleznete vzadu nebo na stránkách farnosti. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojíte a pomůžete.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

Neděle 19 dubna 2015: 9. ročník akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, pořádají opět naše oddíly Arachné a Jeleni, letos opět ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Siriri. Začneme mší sv. v 9.00, kterou bude celebrovat P. Pavel Pola OCD. Následuje agapé před bazilikou, prosíme o pomoc s přípravou koláčů a jiného pečiva na toto setkání při čaji a kávě. Následuje bohatý program přednášky, divadelní představení, hry pro děti, jarmark. Výtěžek celého dne podpoří stacionář v Bozoum ve Středoafrické republice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha