Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

noc kostelů 2015I v letošním roce se naše bazilika stane cílem návštěvníků v rámci akce Noc kostelů. Program zvěřejňujeme v tabulce níže. Všichni jsou srdečně zváni na jakýkoli čas, program je pestrý a nabízí vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2015

18:00

20:00

Dětská Noc kostelů

18:00

dětský program – organizuje Jana Svobodová

19:00

hra po kostele – organizuje br. Martin Ševeček, O.S.B.

18:00

18:30

Mše svatá – celebruje P. Václav Snětina, O.S.B.

20:30

21:10

Popelka nazaretská – představení Popelka nazaretská v podání břevnovské scholy pod vedením manželů Salákových. Slova: Václav Renč Výběr, úprava a sestavení textů: Pavel Svoboda Hudba: Vít Petrů

22:00

22:30

Čtení duchovních textů – vybírá a čte: převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek O.S.B.

22:30

23:00

Ztišení, meditace

23:00

23:15

Kompletář, zakončení – s P. Václavem Snětinou O.S.B.

18:45

20:30

Krypta otevřena pro návštěvníky

18:45

19:45

Kůr otevřen pro návštěvníky – v letošním roce pouze nekomentovaná individuální prohlídka

Pomozte při organizaci

Stále také sháníme dobrovolníky, kteří by pomohli se zajištěním v průběhu večera. Pokud máte čas a chuť, prosím, přihlaste se k pomoci na tomto odkaze: Dobrovolníci NK2015 (přihlášení proveďte kliknutím myši na příslušné Vámi vybrané okénko, a vepsáním jména. Po stisknutí klávesy Enter bude Váš zápis automaticky uložen)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti