Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Noci kostelů v naší farnosti, zvláště organizátorům. V pátek od 17.30 do 23.30 přišlo 712 návštěvníků a proběhlo několik duchovních rozhovorů s knězem. Vzadu na nástěnce je několik vzpomínek na tuto akci.

Pondělí: památka sv. Justina, mučedníka.

Středa: památka sv. Karla Lwangy, kněze a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v 18.00 s následným agapé, tentokráte ale pouze v menší podobě na faře, protože ve 20.00 začíná v prelatuře přímý přenos TV Noe, kde má účinkovat naše schola. Místo klasického agapé na Boží Tělo se uskuteční farní oběd formou pikniku za Vojtěškou 21. 6. na závěr školního roku.

Pátek: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. 1. pátek v měsíci, od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Norberta, biskupa.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem.

Pondělí 8. června 2015: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách.

Od 30. května do 6. června probíhají Dny víry. Jedná se o evangelizační projekt v Praze. Náš kostel bude v tyto dny po otevřený podle rozpisu, který je k dispozici na obvyklých informačních místech. Dopoledne zde budou akce pro školy, více informací u br. Martina. Součástí těchto Dnů víry je i umělecká intervence v deseti pražských kostelích nazvaná „Boží umění“, i my jsme byli vybráni, vzadu je k dispozici brožura k tomuto projektu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti