Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.30 biblická hodina na faře, pokračujeme ve studiu 1. knihy Královské.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. Jedná se o nový svátek, který byl zařazen do kalendáře naší země. Chce nám zvlášť připomenout skutečnost, že Ježíš ve svátostech – zvláště v eucharistii – neustále přináší oběť za nás za všechny před tváří Otce jako jediný pravý kněz. Nikdo z nás nemůže Bohu podat dokonalejší oběť než Ježíš Kristus.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů. Kostel bude otevřen od 17.00 do 23.30. V rámci večera proběhne i představení Popelka nazaretská v podání naší scholy. Ještě prosíme o pomoc při hlídání kostela. Po mši svaté se hlaste u P. Václava na faře. Děkujeme.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti spojená s prvním přijetím Euchariste 15 dětí naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě i na jejich rodiny.

Čtvrtek 4. června 2015: Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá jako obvykle v 18.00 s následným agapé, tentokráte ale pouze v menší podobě na faře, protože ve 20.00 začíná v prelatuře přímý přenos TV Noe, kde má účinkovat naše schola. (Místo agapé na Boží Tělo se uskuteční farní oběd formou pikniku za Vojtěškou 21. 6. na závěr školního roku.)

Neděle 7. června 2015: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem.

Pondělí 8. června 2015: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti