Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Misijní neděle, všem, kdo připravovali program a celý den organizovali. Vybralo se 85 148Kč!, které odesíláme do stacionáře v Bozoum ve Středoafrické republice. Stejně tak poděkování patří všem za organizaci jarního Bazaru. Vybralo se 5 380Kč. Dětské oblečení putuje do Klokánku v Hostivicích, ostatní oblečení pak využije komunita St´ Egidio, ADCH Praha a Diakonie Broumov. 5 000Kč posíláme na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii. Zbývající částka bude užita na provoz Vojtěšky. Všem dárcům Pán Bůh žehnej.

Dnes odpoledne v 15.00 zveme na varhanní koncert k 100. výročí narození Jana Hanuše. Účinkuje prof. Jaroslav Tůma, zpěv Pavel Švingr. Zazní díla J. S. Bacha, R. Schumanna a samozřejmě J. Hanuše.

Středa: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: otec arcibiskup Dominik nás vybízí k modlitbě za oběti II. světové války. V 19.30 se rozezní kostelní zvony. Můžeme se tedy v tuto dobu zastavit a v modlitbě poprosit i o mír ve světě.

Neděle: v 15.00 nás zve na svůj jubilejní koncert prof. Dorothea Fleischmannová. Naše varhany rozezní díly J. S. Bacha.

Měsíc květen věnujeme v naší farnosti modlitbám za nová řeholní povolání pro náš klášter, tedy i pro naši farnost. Přímluvy, modlitby růžence, litanie k Panně Marii, modlitba Taizé, farní pouť, eucharistické adorace… budou zaměřeny na toto téma. Po každé mši svaté se modlíme jednu z modliteb Jana Pavla II. za duchovní povolání.

V sobotu 16. května 2015 zveme na farní pouť do Holubic u Kralup nad Vltavou, v kostele Narození Panny Marie budeme slavit eucharistii ve 13.00. Je vytyčeno tentokrát 9 tras (od 300m až po 21Km). Bližší informace na stránkách farnosti nebo na letáčcích na faře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha