Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V bazilice 10. května 2015 v 15.00, oslavíme životní jubileum paní profesorky Dorothey Fleischmannové. Zazní díla J. S. Bacha.