Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 15.00 nás zve na svůj jubilejní koncert prof. Dorothea Fleischmannová. Naše varhany rozezní díly J. S. Bacha. Při večerní mši svaté zazní litanie k Panně Marii od skladatele Jana Hanuše.

Úterý: svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní Svatodušní novéna, příprava na Letnice.

Pátek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona kláštera.

Sobota: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Neděle: při mši svaté v 9.00 proběhne katecheze pro děti, je to zároveň Den modliteb za sdělovací prostředky.

Ve středu 20. května 2015 zveme na modlitbu Taizé od 19.30 zde v bazilice, tentokráte na úmysl za nová duchovní povolání pro náš klášter.

V pátek 29. května 2015 se opět připojíme k Noci kostelů. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Ještě je třeba obsadit 15 míst v rozvrhu programu. Po mši svaté se hlaste u P. Václava na faře. Děkujeme.

V sobotu 16. května 2015 zveme na farní pouť do Holubic u Kralup nad Vltavou, letos za duchovní povolání pro náš klášter a farnost. Je vytyčeno tentokrát 9 tras (od 300m až po 21Km). Mapa a podrobné informace k trasám jsou na webu farnosti. V kostele Narození Panny Marie budeme slavit eucharistii ve 13.00. Po mši svaté se setkáme při agapé s možností opékání buřtů ve sportovním areálu obce Holubice, asi 200m pěšky od kostela (v místě jsou hřiště jak pro malé, tak starší děti). Každý vezme s sebou tolik, kolik sní. Technicky bude vše zajištěno. V případě deště je zarezervována nová restaurace Holubička, také asi 200m od kostela.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha