Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Klementa Marie Hoffbauera, kněze. Večer zveme na modlitbu Taizé od 19.30 zde v bazilice, tentokráte na úmysl za nová duchovní povolání pro náš klášter.

Čtvrtek: od 20.00 v bazilice se koná charitativní koncert ve prospěch studentů konzervatoře Jana Deyla pro nevidomé. Účinkují: Daniel Hůlka, Lubomír Brabec, Pavel Svoboda a další. Koncert se koná v rámci Svatojánského hudebního festivalu.

Pátek: v 15.30 zakončení akademického roku KTF UK, celebruje otec arcibiskup Dominik. V 19.00 v areálu poutního místa na Bílé Hoře se koná hudebně-taneční divadelní představení nazvané Dialog v prostoru.

Sobota: v areálu hospodářského dvora kláštera se konají 2. středověké slavnosti před, v prostoru před pivovarem je připraven program pro rodiny s dětmi od 9.30 do 17.00.

Neděle: Slavnost Seslání Ducha svatého.

Pondělí 25. května 2015: v 19.30 biblická hodina na faře.

Pátek 29. května 2015 se opět připojíme k Noci kostelů. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Po mši svaté se hlaste u P. Václava na faře. Děkujeme.

Neděle 31. května 2015: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti spojená s prvním přijetím euchariste 15 dětí naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě i na jejich rodiny.