Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem.

Pondělí: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách. Večerní mše svatá nebude.

Čtvrtek: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle 21. června 2015: mše svatá v 9.00 s dětmi na poděkování za školní rok. Po kávě na faře následuje farní oběd formou pikniku za Vojtěškou, možnost opékání na ohni, každý donese tolik, kolik sní, pouze nápoje budou zajištěny pro všechny.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Noci kostelů v naší farnosti, zvláště organizátorům. V pátek od 17.30 do 23.30 přišlo 712 návštěvníků a proběhlo několik duchovních rozhovorů s knězem. Vzadu na nástěnce je několik vzpomínek na tuto akci.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti