Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem. 

Pondělí: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách. Večerní mše svatá nebude. 

Čtvrtek: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle 21. června 2015: mše svatá v 9.00 s dětmi na poděkování za školní rok. Po kávě na faře následuje farní oběd formou pikniku za Vojtěškou, možnost opékání na ohni, každý donese tolik, kolik sní, pouze nápoje budou zajištěny pro všechny. 

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Noci kostelů v naší farnosti, zvláště organizátorům. V pátek od 17.30 do 23.30 přišlo 712 návštěvníků a proběhlo několik duchovních rozhovorů s knězem. Vzadu na nástěnce je několik vzpomínek na tuto akci. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha