Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Diecéze České Budějovice má nového biskupa Mons. Vlastimila Kročila, dosavadního faráře ve Veselí nad Lužnicí. Mysleme na nového nástupce apoštolů v této diecézi, ale i na všechny křesťany v Jižních Čechách. Můžeme myslet i na naši arcidiecézi, protože v pondělí je:

památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály,

Úterý: úklid kostela je z technických důvodů zrušen.

Pátek: památka sv. Romualda, opata.

Sobota: památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu, zároveň s dětmi poděkujeme za uplynulý školní rok. Po kávě na faře následuje farní oběd formou pikniku za Vojtěškou, možnost opékání na ohni, každý donese tolik, kolik sní, pouze nápoje budou zajištěny pro všechny.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha