Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci, možnost eucharistické adorace od 16.00 do 17.45, následuje požehnání a mše svatá.

Sobota: svátek sv. Prokopa, opata.

Neděle: slavnost sv. Cyrila a Metoděje.

Od pondělí 29. června 2015 přecházíme na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá mše sv. pouze v 18.00, Út, Čt mše svatá pouze v 7.00. Pořad o víkendech a na Bílé Hoře zůstává nezměněn.

Jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlášku vyplňují rodiče pouze pro nově příchozí děti a pro děti, které se hlásí na přípravu k 1. sv. přijímání. V nejbližších dnech bude možnost vyplnit přihlášku i elektronicky.

Naši biskupové nám posílají pastýřský list (na dobu prázdnin a dovolených) adresovaný zvláště rodinám. Můžete si jej přečíst vzadu ve vývěsce nebo je k dispozici na internetových stránkách.

Pokračujeme i v pravidelném úklidu našeho kostela, vzadu nebo na internetu je k dispozici rozpis na jednotlivé dny, prosíme zvláště mladší, aby se zapojili.

Blíží se také titulární slavnosti našeho kostela a kláštera: 11. 7. sv. Benedikta a 13. 7. sv. Markéty. Patronku našeho kostela oslavíme v neděli 12. července 2015 v 9.00.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha