Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mši svatou v 18.00 přenáší z naší baziliky televize Noe. Ve 20.30 následuje přímý přenos z Opatské jídelny prelatury kláštera, kde v pořadu J. Pavlici spoluúčinkuje naše břevnovská schola.