Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos poprvé přistoupilo ke svatému přijímání 15 dětí.