Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 7.6. v 15:00  v pavilonu Vojtěška. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat na téma PANNA MARIA A EUCHARISTIE.

Všichni jsou srdečně zváni!