Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos zveme na agapé po večerní mši svaté dnešní slavnosti, tentokráte na faru. Jako obvykle občerstvíme se tím, co si každý přinese. Pití je zajištěno. K dispozici bude elektrický gril.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha