Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

clanek pout 2015Letošní pouť do Holubic ke kostelu Narození Pany Marie nezůstala bez odezvy. Věstník obcí Holubice-Kozinec „Naše noviny” v rubrice „Kulturní dění v obci” otiskl článek Pavla Šimoníčka i s naší hromadnou fotografií.

 

odkaz na časopis v pdf (4,6Mb)