Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Marie Magdaleny. Mše sv. v 18.00 na zahájení cesty našich mladých do Rumunska. 

Čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha