Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Gorazda a druhů.

Středa: památka sv. Marty.

Pátek: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladete jezuitů.

Sobota: památka sv. Alfonsa z Loguori, biskupa a učitele církve.