Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Středa: památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Čtvrtek: Svátek Proměnění Páně, mše svatá u sv. Markéty v 7.00, na Bílé Hoře v 17.30.

Pátek: první v měsíci, v 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Dominika, kněze. Vzpomeňme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa.

V neděli 16. srpna 2015 zveme na bělohorskou pouť.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti