Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos se vydávám za našimi mladými v pozdějších termínech: Arachné 16. 7. (odpoledne), Jeleni: 19. 7. (v časných ranních hodinách).

Kdo by opět chtěl na tábory něco poslat, může věci zanechat v sakristii, nebo na fortně.

Požehnané dny

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha