Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sobota: slavnost sv. Benedikta, opata. Odpoledne v 15.00 mše sv. za + Ivana Medka u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.

Neděle: při mši sv. v 9.00 oslavíme patronku baziliky sv. Markétu.

Pondělí 13. července 2015: slavnost sv. Markéty, poutní slavnost, mše svatá pouze v 18.00.

Pokračujeme i v pravidelném úklidu našeho kostela, vzadu nebo na internetu je k dispozici rozpis na jednotlivé dny, prosíme zvláště mladší, aby se zapojili.