Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O prázdninách vzhledem k dovoleným farníků a kněží platí pozměněný pořad bohoslužeb, který najdete v kalendáři.