Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Úterý: památka sv. Kláry, panny.

Pátek: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle: poutní slavnost na Bílé Hoře. Mše svaté v 11.00 a v 17.00, v 15.00 ve farní místnosti klavírní koncert, účinkuje sr. Perpetua Hartmann OSB a její hosté.

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 v 19.00 se uskuteční varhanní koncert v rámci varhanářského semináře, který v našem klášteře bude probíhat.