Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Úterý: památka sv. Kláry, panny.

Pátek: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle: poutní slavnost na Bílé Hoře. Mše svaté v 11.00 a v 17.00, v 15.00 ve farní místnosti klavírní koncert, účinkuje sr. Perpetua Hartmann OSB a její hosté.

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 v 19.00 se uskuteční varhanní koncert v rámci varhanářského semináře, který v našem klášteře bude probíhat.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha