Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. V 19.00 zveme na varhanní koncert v rámci varhanářského semináře, který v našem klášteře bude probíhat ve dnech 20. a 21. srpna. Uslyšíme dvoje varhany, zazní nejen náš nástroj, ale i malé varhany tzv. „regál“ dovezený z Holandska.

Pátek: památka sv. Pia X., papeže.

Sobota: památka Panny Marie Královny.