Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.

Úterý: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Moniky.

Pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle: mimořádně nebude mše svatá v 9.00, ale až v 10.30, protože budeme slavit eucharistickou liturgii spolu s hosty Mezinárodního ekumenického sdružení, které má tuto liturgii v rámci svého programu. Mše svatá bude začínat před bazilikou.

Připomínáme odevzdávání přihlášek na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlášku vyplňují rodiče pouze pro nově příchozí děti a pro děti, které se hlásí na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášku je možno vyplnit i elektronicky.

Obecně prospěšná společnost Siriri, zve na benefiční aukci uměleckých děl do Galerie U Betlémské kaple. Výtěžek bude věnován na vzdělání a zdravotnictví ve Středoafrické republice. Aukce proběhne 3. 9. v 18.00. Upozorňujeme na tuto akci, protože jsme se Siriri, o.p.s. v posledních letech věnovali v rámci Misijní neděle.

Školským sestrám sv. Františka v Radimově ulici se uvolnilo několik pracovních míst, kdo by měl zájem, bližší informace jsou vzadu na vývěsce.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti