Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.

Úterý: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Moniky.

Pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle: mimořádně nebude mše svatá v 9.00, ale až v 10.30, protože budeme slavit eucharistickou liturgii spolu s hosty Mezinárodního ekumenického sdružení, které má tuto liturgii v rámci svého programu. Mše svatá bude začínat před bazilikou.

Připomínáme odevzdávání přihlášek na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlášku vyplňují rodiče pouze pro nově příchozí děti a pro děti, které se hlásí na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášku je možno vyplnit i elektronicky.

Obecně prospěšná společnost Siriri, zve na benefiční aukci uměleckých děl do Galerie U Betlémské kaple. Výtěžek bude věnován na vzdělání a zdravotnictví ve Středoafrické republice. Aukce proběhne 3. 9. v 18.00. Upozorňujeme na tuto akci, protože jsme se Siriri, o.p.s. v posledních letech věnovali v rámci Misijní neděle.

Školským sestrám sv. Františka v Radimově ulici se uvolnilo několik pracovních míst, kdo by měl zájem, bližší informace jsou vzadu na vývěsce.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha