Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Školské sestry sv. Františka nabízejí volná pracovní místa v Charitním domově pro řeholní sestry (Praha 6, Radimova ul.). Více informací na nástěnce v bazilice.