Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos poprvé prožíváme 1. zářijový den ne jen jako počátek školního roku, ale i jako Světový den modliteb za péči o stvoření. Dnes si také připomínáme sv. Jiljí, patrona lesů a myslivců. Pokud můžeme, pak v přírodě, na zahradě, doma u květiny za oknem, poprosme za dary, které nám Bůh svěřil do opatrování…, k našemu životu (Gn 9, 8 – 17; Žalm 104; Mt 6, 25 – 34). Dnes při mši sv. v 18.00 poprosíme nejen za děti, ale i za dar stvoření.